Beste (oud) patiënt van Fysiotherapie B&O,

Na lang wikken en wegen hebben wij besloten om voor het jaar 2023 niet met alle zorgverzekeraars een contract aan te gaan. Tevens zullen er een aantal veranderingen plaats vinden betreffende uw behandeling.

Wij zullen u hier proberen uit te leggen waarom wij deze keuzen hebben gemaakt.

Wij hebben in 2023 geen contract meer met:
- ASR
- Zorg & Zekerheid
- Eucare (Aevitae/ Caresq)

In onderstaande afbeelding ziet u een overzicht van alle zorgverzekeraars en hun labels. Met alle niet doorgekruiste verzekeraars in onderstaande tabel hebben wij wél een contract in 2023.

Wat betekent dit voor u als patiënt:

Wanneer u een zorgverzekering heeft bij een ongecontracteerde zorgverzekeraar declareren wij uw behadelingen niet meer direct bij hen.

U betaald daarom de factuur zelf waarna u deze kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

De ingediende factuur wordt veelal maar deels vergoed, het andere deel dient u dus zelf te betalen. Wij kunnen u niet vooraf vertellen welk bedrag vergoed wordt, dit kunt u aan uw zorgverzekeraar vragen of in uw polis nalezen.

Veranderingen voor 2023

  • Uw afspraak duurt maximaal 25 minuten
  • De optie tot een eerste afspraak van 55 minuten vervalt
  • Wij rekenen vanwege de hoge/verhoogde administratieve lasten voortaan altijd een screening, intake en onderzoek + een behandeling voor uw eerste afspraak met ons —> een intake kost dus altijd 2 behandelingen uit uw pakket!
  • Bent u langer dan 3 maanden niet meer voor dezelfde klacht bij ons geweest dan zijn wij genoodzaakt een nieuw dossier te openen.
Bent u niet aanvullend verzekerd en betaald u fysiotherapie zelf dan wordt er alleen een screening, intake en onderzoek berekend voor een eerste afspraak. In ons ongecontracteerde tarief zijn de extra administratieve handelingen namelijk inbegrepen.

Betalingen contant zijn het gecommuniceerde bedrag op onze site, betalingen per pin kosten €0,25 extra.

Waarom veranderingen en minder contracten

Eerder genoemde veranderingen komen voort uit (te) lage bedragen die de zorgverzekeraar ons betaald, maar ook door allerlei opgelegde regels die in onze ogen uw zorg niet ten goede komt.

We zien hoe elders in de markt tarieven en salarissen geïndexeerd worden, voor 2023 is onze indexering ongeveer 4,5% terwijl onze kosten met ongeveer 15% stijgen. Het onafhankelijke GUPTA onderzoek dat is uitgevoerd in 2018 laat zien dat de toenmalige tarieven al 20% onder de kostprijs lagen. Met de huidige inflatie komt hier dus nog 10% bovenop. In behandeltijd gerekend krijgt u van ons 10 minuten "gratis" zonder dat de zorgverzekeraar ons daarvoor betaald.
Tevens liggen de bedragen die zorgverzekeraars ons betalen ver uit elkaar. De bedragen die uw zorgverzekeraar aan ons vergoed liggen voor een behandeling tussen de € 30,80 en € 36,80. Dit is dus een verschil van €5,- per behandeling.

Het leven is ondertussen flink duurder geworden, de lonen zijn gestegen en de eisen die aan ons vak gesteld worden en de administratieve lasten zijn alleen maar toegenomen.

Denk bijvoorbeeld aan de tevredenheid enquête die u van ons kunt ontvangen na afsluiting van uw behandeling. Hier komt wel eens nuttige feedback uit, maar gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden. Zo’n enquête contract kost ons ongeveer €100,- per therapeut per jaar. Toch door het niet voldoende uitsturen en volledig ingevuld retourneren hiervan krijgen wij vanuit een zorgverzekeraar een tariefsverlaging van maar liefst 5%. Komt deze regel uw behandeling ten goede? In onze ogen niet, maar we worden er wel voor gestraft.

Een andere belangrijke regel in veel contracten is de “behandelindex”. De behandelindex is het gemiddeld aantal behandelingen dat nodig is om van een bepaalde klacht af te komen. De zorgverzekeraar ziet alleen cijfertjes, maar wij fysiotherapeuten zien de patiënt. Niet iedereen is hetzelfde, ook al hebben patiënt A en patiënt B allebei nekklachten.

Patiënt A is bijvoorbeeld jong, vitaal en heeft geen last van stress. Patiënt B is al wat ouder, heeft onderliggend lijden en is mantelzorger van een ziek familielid. Zoals u vast verwacht is patiënt A sneller van de klachten af dan patiënt B.

Wanneer een praktijk vaker een patiënt B ziet zijn er meer behandelingen nodig om iemand klachten vrij te krijgen. Met het rekenmodel van de zorgverzekeraars komt een praktijk uiteindelijk op een te hoge behandelindex uit, wat een tariefsverlaging tot gevolg heeft.

Veel patiënten hebben geen idee wat de tarieven en regels zijn die een zorgverzekeraar hanteren, door deze informatie met u te delen hopen wij op uw begrip betreffende eerder genoemde veranderingen én zodat u een bewuste en weloverwogen keuze kunt maken qua zorgverzekeringspolis.
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust, dan kunnen we met u meedenken.

Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2023!

Danielle Galis
Danielle Galis
Fysiotherapeute, orthomoleculair therapeute en eigenaresse van Fysiotherapie B&O in Zwaag en Heerhugowaard